4-a Virtuala Kongreso de Esperanto

23-a ĝis 26-a de novembro 2023
“Enmigrado – kunfluo de homaj valoroj”

Programo de la Virtuala Kongreso

Baldaŭ aldoniĝos pliaj programeroj kaj la babilĉambroj.

Klarigoj:

Merkredo la 22-a de novembro 2023

Programero 1
14:00📼 ▶️️ Internacia Arta Tagero
15:00📼 ▶️️ 108-a UK en Torino: Solena Inaŭguro
16:00
17:00📼 ▶️️ 108-a UK: UK-oj en Italio nur ĉefurbas
Luigi Fraccaroli
18:00📼 ▶️️ 109-a UK: Aruŝo, Tanzanio
19:00🎤 Klubkunveno de la Ratkaptista Bando Hameln kun gasto: John Magessa: 🇹🇿 Tanzanio, la lando de la 1-a Universala Kongreso en Afriko
John Magessa
20:00
21:00📼 ▶️️ 108-a UK: Kio farendas?
Humphrey Tonkin
22:00
22:30📼 ▶️️ Koncerto: Armel Amiot
Armel Amiot
23:00📼 ▶️️ Esperanto por multlingva Eŭropo
Renato Corsetti, Sean O’Riain, Pierre Dieumegard

Ĵaŭdo la 23-a de novembro 2023

Programero 1Programero 2Programero 3
00:00📼 ▶️️ Vizito de Graz, la dua urbo de Aŭstrio
Matthieu D.
01:00📼 ▶️️ Koncerto: Mikel Klav
02:00📼 ▶️️ 108-a UK: Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)
FAVRE Alain
03:00📼 ▶️️ Koncerto: Kimo / Kim J: Henriksen
Kim J. Henriksen
04:00📼 ▶️️ 108-a UK: Eŭropo: Regionaj komisionoj
Renato Corsetti
05:00📼 ▶️️ 108-a UK: Eklezioj kaj Esperanto
Mikaelo Bronŝtejn
06:00📼 ▶️️ 108-a UK: Eŭropo-Demokratio-Esperanto kaj multlingva Eŭropa Unio
Pierre DIEUMEGARD
06:30📼 ▶️️ Enmigrado kaj lernejoj en mia lando
Laura Brazzabeni
07:00📼 ▶️️ 108-a UK: La fratoj Lumière: inventistoj kaj aferistoj.
Renée Triolle
08:00🎤 ViMF: Oomoto
OKUWAKI Toshiomi
📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
09:00🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Bernhard WESTERHOFF, sekretario
🎤 ViMF: Kroata Esperantista Unuiĝo
Marija Belošević
🎤 ViMF: TAKE Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj: Skafaldoj
Pierre GROLLEMUND
10:00🎤 ViMF: Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)
Lars Sözüer
🎤 ViMF: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista – IKUE
Marija Belošević
🎤 ViMF: La bona lingvo
Renato Corsetti
11:00📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Esperanto-bibliotekoj kaj muzeo en Herzberg
Zsófia Kóródy, Peter Zilvar
🎤 ViMF: Pola RetRadio en Esperanto
Barbara Pietrzak
12:00🎧 ▶️ Malfermo de la 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto
Fernando Maia Jr., Duncan Charters, Snehaja Venkatesh, Ahmad Reza Mamduhi, Probal Dasgupta, Peter Baláž
13:00🎤 ▶️ Enmigrado – pli ol 100 milionoj da rifuĝantoj tutmonde
Thomas Bormann
🎧 ▶️ IKU: Malfermo; La Serĉo de Ekstertera Vivo: eksterplanedoj, NIFOj kaj SETI
Amri Wandel
14:00🎧 ▶️ Ĉu ĉifrovalutoj solvos Esperantajn transpagajn problemojn
KuboF Hromoslav
🎤 ▶️ Babilado kun Anna Löwenstein
Anna Löwenstein
14:30
15:00🎧 ▶️ Libroj de la Jaro: EAB
Tim Owen
🎤 ▶️ Greziljono bonvenigas vin!
François Lo Jacomo, Bert Schumann
🎤 APETO sin prezentas kaj respondas al viaj demandoj
Adjévi Adjé
16:00🎧 ▶️ Historio de Esperanto en Brazilo: 1887-1897
Miĥaelo Bento
🎤 ▶️ Recitalo pri amo kaj malamo
Mikaelo Bronŝtejn
17:00🎧 ▶️ Kiel superi la timon paroli publike
Leandro Abrahão
🎤 ▶️ IKU: La DNA de Esperanto
Fabrizio Angelo Pennacchietti
🎤 SK: La arkivo de Universala Esperanto-Asocio (UEA)
Bernhard Tuider
18:00🎤 ViMF: Eldonejo KAVA-PECH
Petro Chrdle
🎤 ViMF: Internacia Fervojista Esperanto Federacio (IFEF)
Vito TORNILLO, Rodica TODOR
19:00🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Bernhard WESTERHOFF, sekretario
🎤 ViMF: Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo
Lea, Ariane, Michael Boris Mandirola
🎤 ViMF: Irana Esperanto-Asocio
Keyhan Sajjadpour, Ahmad Mamduhi, Hamzeh Shafiee
20:00📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Esperanto-Centro Herzberg
Peter Zilvar, Zsófia Kóródy
🎤 ViMF: Pola RetRadio en Esperanto
Barbara Pietrzak
21:00🎤 ViMF: Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj
Hector Campos, Enivaldo Alves
📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista – IKUE
Marija Belošević
22:00📼 ▶️️ Koncerto: Bardo sen barbo kaj bardo kun barbo
23:00📼 ▶️️ IKU: Reguleco kaj nereguleco en la homa lingvo
Grant Goodall

Vendredo la 24-a de novembro 2023

Programero 1Programero 2Programero 3Programero 4Programero 5Programero 6
00:00📼 ▶️️ 108-a UK: Kongresa Temo: Sen migrado nenia evoluo
Judith Jackson
01:00📼 ▶️️ 108-a UK: La movada rolo de Esperanto-Centroj – modelo Herzberg
Zsófia Kóródy, Peter Zilvar
02:00
02:30📼 ▶️️ 108-a UK: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
Saioa Escobar Calzada
03:00📼 ▶️️ 108-a UK: Aikido
Mireille Grosjean
04:00📼 ▶️️ Koncerto: Kajto
Kajto
05:00📼 ▶️️ 108-a UK: Junaj eŭropaj voĉoj: TEJO ĉe la Eŭropa Junulara Okazaĵo
Valentin Ceretto Bergerat
06:00📼 ▶️️ 108-a UK: Kongresa Temo: Migrado kaj integriĝo
Raja Iftikhar, Manuela Ronco, Manuela Burghelea
07:00
07:30📼 ▶️️ 108-a UK: Kiun rolon havu la Esperanto-movado pri ĝemelaj urboj?
François Lo Jacomo
08:00📼 ▶️️ 108-a UK: TEJO sin prezentas
Albert Stalin Garrido
🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Bernhard WESTERHOFF, sekretario
09:00📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Esperanto-Centro Herzberg
Peter Zilvar, Zsófia Kóródy
🎤 ViMF: TAKE Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj: Afrikaj domoj kun volboj
Pierre GROLLEMUND
10:00🎤 ViMF: Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)
Lars Sözüer
🎤 ViMF: Eldonejo Impeto
Dima Ŝevĉenko, Anna Striganova
🎤 ViMF: Kroata Esperantista Unuiĝo
Marija Belošević
11:00🎤 ▶️ Unu horo kun pupisto kaj iomete fabelisto
Anna Striganova
📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Esperanto-Plus
Adjévi Adjé
12:00🎧 ▶️ Esperanto kiel kontaktolingvo kaj movebleco
Federico Gobbo
🎤 ▶️ Enmigrado en Israelon kaj Palestinon inter 1800-2000
Amri Wandel
🎤 ▶️ uea.facila: facillingva retejo por novaj esperantistoj
Anna Lowenstein
13:00🎧 ▶️ SK: Robotoj alvenas – aŭtomatigo, artefarita intelekto kaj la minaco de la senlabora estonto
Peter Baláž
🎤 ▶️ Migrantoj kaj rifuĝintoj: la katolika vidpunkto
Marija Belošević, prezidantino de IKUE
14:00🎧 ▶️ SK: La matematikaj kalkuliloj
François Lo Jacomo
🎤 ▶️ AI & homoj - prezento de la kvara Interkultura Novelo-Konkurso
Stela Besenyei-Merger
🎤 ▶️ Varbi por Esperanto
Lu Wunsch-Rolshoven
15:00🎧 ▶️ Babilu kun Humphrey Tonkin kaj Sara Spanò pri... Winnie-la-Pu
Humphrey Tonkin, Sara Spanò, Tim Owen, Fernando Maia Jr,, Edmund Grimley Evans
🎧 ▶️ Ĉu vi konas LingvoHelpilon? – La plej ambicia literum- kaj gramatikkontrolilo por Esperanto
Eckhard Bick
🎤 ▶️ La Akademio respondas…
Brian Moon, Probal Dasgupta, Bertilo Wennergren, François Lo Jacomo
16:00🎤 Kiel fari Eŭropon kune?
Pierre Dieumegard
🎧 ▶️ IKU: Boulton – Ŝekspiro – Koriolano
Humphrey Tonkin
16:30
17:00🎧 ▶️ Bahaa Esperanto-Ligo 50-jara
Bernhard WESTERHOFF
🎤 ▶️ Ĉu vi estas interkulture kompetenta?
Duncan Charters
🎤 ▶️ IKU AIS: Histori-kompara aliro al fonologia kaj morfologia variado en la Kikongo Lingva Areto kun speciala fokuso sur Kabindo
Heidi Goes
17:30
18:00🎤 ViMF: Espéranto-France
Bruno Flochon
🎤 ViMF: EsperRadio
Laura Brazzabeni, Nicola Morandi, Vox-la voĉo
🎤 ViMF: Nacia Esperanto Asocio de Esperanto en Burundo “ANEB”
Aimé Patrick Manirakiza
18:30
19:00🎤 ViMF: Asocio de Verduloj Esperantistaj, AVE
Manfred Westermayer
🎤 ViMF: Bobelarto
Stela Besenyei-Merger, Jaes, François Bolduc
🎤 ViMF: Internacia Fervojista Esperanto Federacio (IFEF)
Vito TORNILLO, Rodica TODOR
🎤 ViMF: Irana Esperanto-Asocio
Keyhan Sajjadpour, Ahmad Mamduhi, Hamzeh Shafiee
20:00🎤 ViMF: Agrikultura Kooperativo Kimuntu
Jean Bosco MALANDA LUTETE, Alphonse WASEKA KAMANGO
🎤 ViMF: Esperanto-bibliotekoj kaj muzeo en Herzberg
Zsófia Kóródy, Peter Zilvar
🎤 ViMF: ILEI-BR kaj la 57-a Kongreso en Brazilo
Aristophio Alves Filho
21:00📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Esperanto-Plus
Adjévi Adjé
🎤 ViMF: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista – IKUE
Marija Belošević
22:00📼 ▶️️ Koncerto: Abel Massiala
Abel Massiala
📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Bernhard WESTERHOFF, sekretario
23:00📼 ▶️️ SK: Fizikaj kaj kemiaj karakterizoj de gemoj: kie scienco kaj arto renkontiĝas
Orlando E. Raola

Sabato la 25-a de novembro 2023

Programero 1Programero 2Programero 3Programero 4Programero 5
00:00📼 ▶️️ Teatraĵo: Ludoj kun diablo kaj reĝo
Teatro DoMa
01:00📼 ▶️️ 108-a UK: Libroj de la jaro
Peter Baláž
02:00📼 ▶️️ 108-a UK: La Etruskoj. Aborigena popolo de Italio
Pierluigi Cinquantini
03:00📼 ▶️️ 108-a UK: Eldonejo Lorenz
Álvaro Motta
04:00📼 ▶️️ 108-a UK: ILEI – kunveno kaj prezento
Alessandra Madella
05:00📼 ▶️️ 108-a UK: Metabola rolo de iuj elementoj
Paraŝkeva-Eva Boyaĝieva
06:00📼 ▶️️ Koncerto: Grazia Barboni
Grazia Barboni
07:00📼 ▶️️ SK: Danĝera lumo
Joël Fontaine , Amri Wandel
08:00📼 ▶️️ Bicikla vojaĝo tra la baltaj landoj
Matthieu D.
📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo
Lea, Ariane, Michael Boris Mandirola
09:00📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: E@I
Peter Baláž
🎤 ViMF: Eldonejo KAVA-PECH
Petro Chrdle
🎤 ViMF: KAOEM (Komisiono de Azio kaj Oceanio)
Nisinaga Atusi, Ilia Dewi, IEA (Indonezia Esperanto-Asocio)
10:00🎤 ViMF: Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO)
Anna Löwenstein, Nyegosh Dube
🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Bernhard WESTERHOFF, sekretario
🎤 ViMF: Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)
Lars Sözüer
🎤 ViMF: Vjetnama Junulara Esperantista Organizo (VEJO)
Hoan TRAN (Ĝojo)
11:00🎤 ViMF: Skolta Esperanto-Ligo
Hector Campos, Guido Ricci
🎤 ViMF: Eldonejo Impeto
Dima Ŝevĉenko, Anna Striganova
🎤 ViMF: ILEI-BR kaj la 57-a Kongreso en Brazilo
Aristophio Alves Filho
🎤 ViMF: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista – IKUE
Marija Belošević
12:00🎧 ▶️ Vikipedio kreskas danke al Erasmus+
Michal Matúšov (KuboF Hromoslav)
🎤 ▶️ Reklama kampanjo kaj eĥo
Etsuo Miyoshi, Lu Wunsch-Rolshoven
13:00🎧 ▶️ UEA respondas
Duncan Charters, Fernando Maia Jr., Amri Wandel, Aleks K, Arko Gong, Aurora Bute, François Lo Jacomo, Jeremie Sabiyumva, So Jinsu, Martin Schäffer
🎤 ▶️ Voĉpotenco de Esperanto-Fako en Ĉinio
Li Bochuan
📼 ▶️️ Brita klasika politika ekonomiko en jubileoj
Zlatko Hinšt
14:00🎧 ▶️ Vortoj – noviga komputila ludo, kiu instruas ankaŭ Esperanton
Michal Matúšov (KuboF Hromoslav)
🎤 ▶️ Aŭtora duonhoro kun Petro Chrdle
Petro Chrdle
🎤 ▶️ UEA ĉe UN kaj Unesko: 75 jaroj de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj
Humphrey Tonkin
15:00🎧 ▶️ Aŭtora duonhoro de Sten Johansson
Sten Johansson
🎤 ▶️ Dana Roskilde Festivalo – muziko, arto, aktivismo, libereco kaj Esperanto
Jacob Nordfalk, Wojciech Oreszczuk
🎤 Kunsido de Esperantaj Bibliotek-zorgantoj
Rubeno Fernandez Asensio
15:30
16:00🎧 ▶️ ESF: planoj por la nova jaro
Grant Goodall
🎤 ▶️ 109-a UK en Aruŝo (Tanzanio)
John E. Magessa, Costantine Mashauri
17:00🎧 ▶️ IKU AIS: Lingva pejzaĝo: marĝena esplorkampo bilde klarigita
Gabriel Labrie
🎤 ▶️ Legantoj de “Esperanto”
Dima Ŝevĉenko, Anna Striganova
🎤 ▶️ Strategia Planado 1
Duncan Charters
18:00🎤 Legosalono de Bobelarto
Jaes
🎤 ViMF: Afrika Komisiono de UEA
Aimé Patrick Manirakiza
🎤 ViMF: Pasporta Servo
Patricio
18:30
19:00🎤 ViMF: Skolta Esperanto-Ligo
Hector Campos, Guido Ricci
🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Bernhard WESTERHOFF, sekretario
🎤 ViMF: Eldonejo KAVA-PECH
Petro Chrdle
🎤 ViMF: Esperanto-bibliotekoj kaj muzeo en Herzberg
Zsófia Kóródy, Peter Zilvar
20:00📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Asocio de Verduloj Esperantistaj, AVE
Manfred Westermayer
🎤 ViMF: Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)
Lars Sözüer
🎤 ViMF: Esperanto-Centro Herzberg
Peter Zilvar, Zsófia Kóródy
21:00🎤 ViMF: Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj
Hector Campos, Enivaldo Alves
📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Esperanto en Bienalo 2023, la Internacia Libro-foiro de Rio-de-Ĵanejro
Alvaro Motta, Márcio Santos
🎤 ViMF: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista – IKUE
Marija Belošević
22:00📼 ▶️️ 108-a UK: Kongresa Temo: Migrado: sperto kiel migranto en DR Kongo kaj en Tanzanio; Israelo kaj la juda enmigrado
Jeremie Sabiyumva, Amri Wandel
23:00
23:30📼 ▶️️ Koncerto: Flávio Fonseca
Flávio Fonseca

Dimanĉo la 26-a de novembro 2023

Programero 1Programero 2Programero 3Programero 4
00:00📼 ▶️️ 108-a UK: Tago de lernado
Mireille Grosjean, Vicente Manzano-Arrondo, Zdravka Metz, Renée Triolle
🎤 Babilu kun Flávio Fonseca pri BrazilMuzika Klubo kaj Brazila Kolekto
Flávio Fonseca
01:00
02:00
02:30📼 ▶️️ Koncerto: Zhou-Mack Mafuila
03:00📼 ▶️️ 108-a UK: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) kaj KELI – Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)
Marija Belošević
04:00📼 ▶️️ Koncerto: Birda flut-triopo
05:00📼 ▶️️ SK: Ni reprenu pedagogion. De la pedagogio ĝis la neŭropedagogio
Ermanno Tarracchini
06:00📼 ▶️️ 108-a UK: Kongresa Temo: Regionaj komunumoj en Afriko; EKO!; Migrado en Islando
Costantine Mashauri, Marjolaine Bert, Ragnar Baldursson
07:00
07:30📼 ▶️️ 108-a UK: Italio, lingva arlekeno
Fabrizio Pennacchietti
08:00📼 ▶️️ Recitalo: Blua Horizonto / Zamenhof, idealo kiu iĝas muzik
Kjara kaj Mario Migliucci
🎤 KonjektKonekto
Wilson Foo Yu Kang
09:00📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Bernhard WESTERHOFF, sekretario
🎤 ViMF: Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)
Lars Sözüer
🎤 ViMF: Patronoj de TEJO
Patricio
10:00📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Asocio de Verduloj Esperantistaj, AVE
Manfred Westermayer
🎤 ViMF: E@I
Peter Baláž
11:00🎤 Libro-lanĉo: “Kazo de reenkarniĝo”, de la mediumino Yvonne Pereira
Affonso B. G. Soares, Alvaro Motta
🎤 APETO sin prezentas kaj respondas al viaj demandoj
Adjévi Adjé
🎤 ViMF: Eldonejo Impeto
Dima Ŝevĉenko, Anna Striganova
🎤 ViMF: Esperanto-USA
Kuo
12:00🎤 ▶️ Instruado kun ukrainaj rifuĝantoj en itala lernejo: spertoj, problemoj kaj strategioj
Massimo Ripani
🎤 Faka landa revuo akiras nenacian vizaĝon
Leandro Abrahão
🎤 La homa sensa kaj senta sistemoj – Taŭgaj vortoj por ĝia priskribo
Rodrigo A. Ramirez Zuluaga
13:00🎧 ▶️ IKU AIS: Kvantuma interplekto: la mistera gluo de la kvantuma mondo
Jesper Lykke Jacobsen
🎤 ▶️ Kial diskonigi eventojn per Eventa Servo de UEA?
Yves Nevelsteen
13:30
14:00🎧 ▶️ Interesa sperto pri kulturaj diferencoj
Long Yunxia (Nuba)
🎤 ▶️ Lingva antaŭjuĝo
Emilio Cid
🎤 Babilado pri la revuo Kontakto
Karina Oliveira
14:30
15:00🎧 ▶️ Fabeloj pri revoj realigeblaj kaj nerealigeblaj
Anna Striganova
🎤 ▶️ KER-ekzamenoj
Katalin KOVÁTS
🎤 Veterana Esperantista Klubo
Dennis Keefe
16:00🎤 ▶️ Lerni la Svahilan pere de Esperanto
Rob Ebenau
🎤 Monda Verk-Monato: la plej mojosa defio de Esperantujo
Stela Besenyei-Merger
17:00🎧 ▶️ Fermo de la 4-a Virtuala Kongreso de Esperanto
Fernando Maia Jr.
18:00🎤 ▶️ Strategia Planado 2
Duncan Charters
🎤 ViMF: Eldonejo Impeto
Dima Ŝevĉenko, Anna Striganova
19:00🎤 ViMF: Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO)
Anna Löwenstein, Nyegosh Dube
📼 ▶️️ ViMF: Teo, amo kaj la mondo
Lin Lisa
🎤 ViMF: Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
19:30
20:00📼 ▶️️ ViMF: Esperanto Provence
Thierry Spanjaard
🎤 ViMF: Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO)
Miĥaelo Bento, Igor Almeida
🎤 ViMF: E@I
Peter Baláž
🎤 ViMF: Esperanto-Plus
Adjévi Adjé
21:00🎤 ViMF: Skolta Esperanto-Ligo
Hector Campos, Guido Ricci
🎤 ViMF: Esperanto-USA
Kuo
🎤 ViMF: ILEI-BR kaj la 57-a Kongreso en Brazilo
Aristophio Alves Filho
🎤 ViMF: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista – IKUE
Marija Belošević
22:00📼 ▶️️ Sud-Francia Arta Tagero 📼 ▶️️ ViMF: INOE: Internacia Naturista Organizo Esperantista
Thierry Spanjaard
22:30📼 ▶️️ Internacia Arta Tagero 📼 ▶️️ Kanto “Verda koloro”
23:00📼 ▶️️ Kanto “Romanco pri blanka akacio”
Tatjana Auderskaja , Elena Abramova

Lundo la 27-a de novembro 2023

Programero 1
00:00📼 ▶️️ 108-a UK en Torino: Solena Fermo
01:00